دسته بندی ها

پرسش های متداول

چرا یک کالا با دو قیمت در سایت وجود دارد؟
یک نسخه مربوط به نسخه کامپیوتر و یک کالا مربوط به نسخه خانگی است و همانطور که می بینید قیمت ها با هم

متفاوت است،قیمت بیشتر مربوط به نسخه خانگی و قیمت کمتر مربوط به نسخه کامپیوتری است

فرق نسخه کامپیوتری با نسخه خانگی چیست؟
نسخه کامپیوتری برای تماشای سریال بر روی کامپیوتر می باشد ،تعداد دیویدی ها کمتر و کیفیت بیشتر اما قیمت

ارزان تر است
نسخه خانگی برای تماشای سریال هم بر روی دستگاه کامپیوتر و هم بر روی دستگاه دیویدی پلیر است

چطور میتونم به سایت شما اعتماد کنم؟اولین بار است که خرید میکنم و از واریز مبلغ ترس دارم؟
شما اگر ساکن تهران باشید میتوانید مبلغ سفارش را در محل به پیک بپردازید در غیر این صورت ،باید به صورت

نقدی خرید نمایید،شماره تلفن و سایت ما در زیرنویس سریالها،10 سال سابقه سایت آنافیلم ،صفحه فیس بوک ما ،تلفن

پشتیبانی در شش روز هفته نشان دهنده حسن نیت ما به شماست
همچنان میتوانید در مرحله اول با ثبت یک سفارش با مبلغ کم،و بعد از دریافت ان و حصول اطمینان از فعالیت

سایت،نسبت به خریدهای بیشتر و قیمت های بالاتر اقدام کنید

اگر نسخه کامپیوتری را خرید کنم،میتوانم ان را بر روی دستگاه دیویدی پلیر ببینم؟چون دستگاه دیویدی پلیر من

نسخه های دایویکس را پخش میکند؟


به هیچ وجه همچین ضمانتی در قبال این نوع خرید شما نداریم که با خرید نسخه کامپیوتر ،بتوانید سریال را بر روی دستگاه

دیویدی پلیر ببینید و چنانچه بعد از خرید نسخه کامپیوتری،دستگاه دیویدی پلیر شما قادر به پخش انها نبود،امکان تعویض کالاهای نسخه کامپیوتری با نسخه خانگی نیست و برای خرید نسخه خانگی باید مجدد هزینه ای را متقبل شوید.

 

 

آنافیلم © 2017